Maatregelen voor het bestrijden van woonoverlast

In het geval van woonoverlast lossen bewoners die last hebben van elkaar idealiter hun geschillen onderling op. Maar in bepaalde gevallen kunnen, durven of willen ze dat niet.

Er zijn dan verschillende manieren om overlast te bestrijden of de effecten ervan voor omwonenden te beperken. De middelen om overlast te bestrijden en te voorkomen, variëren van preventieve en de-escalerende instrumenten zoals bemiddeling tot en met juridische middelen die het staken van overlast afdwingen.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft een overzicht van middelen die partijen ter beschikking staan bij de aanpak van woonoverlast. De website toont ook een overzicht van hoe partijen in praktijk samenwerken om woonoverlast te bestrijden. Het is van belang die middelen te kiezen die goed bij de aard van de overlast passen. De tool Beoordeel uw casus van het CCV helpt bij de zoektocht naar de juiste interventies. Suggesties over hoe om te gaan met verschillende vormen van beginnende overlastsituaties zijn te vinden op de website Problemen met je buren.  Gedupeerden van overlast kunnen ook terecht bij de door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde website Overlastadvies.

Samenwerking

Om overlast te bestrijden en ter bevordering van de veiligheid in de wijk is het van essentieel belang dat lokale partijen goed samenwerken. De belangrijkste partijen zijn gemeente, woningcorporaties, politie, OM en zorg- en welzijnsorganisaties. In sommige gemeenten wordt de samenwerking tussen de lokale partijen succesvol vastgelegd, bijvoorbeeld middels een samenwerkingsconvenant of een integrale aanpak.