Differentiëren van wijken

Corporaties kunnen de vrije toewijzingsruimte gebruiken om hun sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de DAEB-inkomensgrens. Dus ook aan huishoudens met een (laag) midden- of hoog inkomen.

Ruimtegebruik

Het gebruik van deze ruimte helpt bij het creëren van gemengde buurten ten behoeve van de leefbaarheid, het bevorderen van doorstroming en het helpen van huishoudens met een (laag) middeninkomen, voor wie moeilijk huur- of koopwoningen te vinden zijn. In een eerder gepubliceerd nieuwsbericht leest u op hoe woningcorporaties huishoudens met (lage) middeninkomens kunnen bereiken.

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom de DAEB-inkomensgrens. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2022 een aantal zaken veranderen rondom de DAEB-inkomensgrens. Zie hiervoor de pagina ‘regels voor toewijzen'.