Tijdelijke huurcontracten verder te verlengen tot november 2020

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten nu tot 1 november 2020 verlengd worden. Dit voorjaar is reeds de tijdelijke wet ‘Verlenging tijdelijke huurcontracten’ ingegaan die verlenging tot september mogelijk maakte. Om huurders meer ruimte te geven en te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, wordt deze wet verlengd.

Huurcontracten die uiterlijk 31 augustus 2020 aflopen, kunnen worden verlengd tot uiterlijk 1 november 2020. Dit biedt een huurder meer ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe woning in een tijd waar er nog steeds beperkende maatregelen gelden. Huurcontracten die al waren verlengd tot september, kunnen nogmaals verlengd worden tot 1 november.

Verlenging aanvragen

Huurders kunnen een tijdelijke verlenging aanvragen bij hun verhuurder. De verhuurder zal de tijdelijke verlenging verlenen, tenzij er al voor 1 april 2020 afspraken waren om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren, als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen of wanneer de huurder zich niet als goed huurder gedraagt.

Lees hier de gehele wettekst.