Meer duidelijkheid over maatwerk voor huurders in coronatijden

Verhuurders blijven huurders bijstaan die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn geraakt. In een nadere invulling van het eerdere statement geven de verhuurders en het kabinet meer duidelijkheid over het maatwerk dat zij bieden om huurders te helpen. Ook liggen plannen klaar als de coronacrisis nog langer duurt.

In een eerder statement maakte het kabinet met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen bekend huurders met financiële problemen door de coronacrisis bij te staan met maatwerk. Zo troffen verhuurders betalingsregelingen, of gaven zij (gedeeltelijk) uitstel van betaling of een (tijdelijke) huurbevriezing. Verhuurdersorganisaties melden nu dat het aantal verzoeken vanuit huurders voor maatwerk beperkt is. Daarom willen de verhuurders en het kabinet verduidelijking geven over het aangeboden maatwerk.

Vergroot afbeelding huren huisvesting woningaanbod woningmarktbeleid
Beeld: Riesjard Schropp
De zoektocht naar een nieuwe woning wordt bemoeilijkt als mensen te kampen hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg.

Nieuwe verlenging tijdelijke huurovereenkomst

Ook liggen er plannen om tijdelijke huurcontracten nogmaals te verlengen als de coronacrisis aanhoudt. De tijdelijke wet verlenging huurovereenkomsten trad eind april in werking en maakt het momenteel mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020. Deze wet kan worden verlengd tot uiterlijk 1 december 2020. Zo krijgen huurders met een tijdelijk huurcontract meer tijd om te zoeken naar een andere woonruimte.