Rechtstreeks contact met de verhuurder

Als een aspirant-huurder direct met de verhuurder overlegt over beschikbare woningen, is er geen sprake van bemiddeling. In dat geval brengen verhuurders soms 'contractkosten' in rekening.

Verhuurders mogen contractkosten in rekening brengen, als deze kosten niet onredelijk hoog zijn. Er zijn geen wettelijke richtlijnen voor, maar in de jurisprudentie wordt doorgaans gekeken welke handelingen de verhuurder verricht heeft en hoeveel tijd die (redelijkerwijs) in beslag namen. Daarover wordt vervolgens het NVM-uurtarief berekend. 

Wettelijk bepaald

In de wet staat namelijk dat er bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een woning geen beding mag worden overeengekomen dat de verhuurder, de huurder of een derde (zoals een bemiddelaar) een onredelijk voordeel oplevert (artikel 264 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). En onredelijk hoge contractskosten zijn een onredelijk voordeel voor de verhuurder. Hoe hoog de kosten mogen zijn, is dus afhankelijk van welke werkzaamheden de verhuurder heeft verricht.

Te hoge contractkosten kunnen worden teruggevorderd van de verhuurder. Desnoods via de rechter als de verhuurder de te hoge kosten niet vrijwillig terugbetaalt.