Contact via een bemiddelaar

Als een aspirant-huurder over een huurwoning overlegt met een bemiddelaar die voor de verhuurder bemiddelt, mag die bemiddelaar geen kosten in rekening brengen bij de huurder.

Huurders die onterecht bemiddelingskosten moeten betalen bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning, kunnen die kosten van de bemiddelaar terugvorderen. De verjaringstermijn is vijf jaar. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Op de websites van de NVM en de Woonbond staan voorbeelden van een terugvorderingsbrief aan de bemiddelaar. Op de website van de NVM staat ook een voorbeelddagvaarding voor het terugvorderen via de rechter.