Bemiddelingskosten

Veel bemiddelaars van woonruimte brengen nog steeds onterecht bemiddelingskosten in rekening bij huurders.

De wet Tegengaan dubbele bemiddelingskosten bij onzelfstandige woonruimte verbiedt sinds 1 juli 2016 de bemiddelaar om consumenten bemiddelingskosten voor de huur van kamers en etages te vragen, als de bemiddelaar (ook) voor de verhuurder bemiddelt. Dit verbod bestond al voor zelfstandige woonruimte voor onder meer:

  • Contractkosten; 
  • Marketingkosten; 
  • Verhuurkosten; 
  • Administratiekosten; 
  • Commissiekosten; 
  • Advieskosten; 
  • Makelaarskosten; 
  • Courtage; 
  • Eenmalige kosten huurder.