Vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht woningcorporaties nu breder toepasbaar

De uitzondering die stelt dat corporaties geen overdrachtsbelasting hoeven af te dragen wanneer zij woningen bij taakoverdracht overdragen aan andere corporaties wordt nader ingevuld. Dat schreef minister Ollongren vorige week in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Hiermee geeft ze gehoor aan de wens om corporaties verder tegemoet te komen voor het per 1 januari 2021 geldende hogere tarief in de overdrachtsbelasting.

De huidige vrijstelling voor de taakoverdracht tussen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) - waaronder corporaties in de regel behoren - bestond al, maar kende een aantal beperkende voorwaarden. Nu de overdrachtsbelasting stijgt als gevolg van de wet differentiatie overdrachtsbelasting, heeft het kabinet, na de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer, besloten deze regeling nader in te vullen.

Het gaat daarbij om de voorwaarde die stelt dat commerciële factoren geen rol mogen spelen in de overdracht, iets wat voor veel corporaties nu een belemmering vormde om de regeling toe te passen. In combinatie met het bredere Belastingplan zorgt dit ervoor dat corporaties in de periode 2021-2025 meer geld overhouden om te gebruiken voor hun volkshuisvestelijke taak.