Accountantsprotocol 2017 verschenen

Het accountantsprotocol 2017 vervangt Bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. In het protocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. Het accountantsprotocol wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit is nodig vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraag door CorpoData en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Belangrijkste wijzigingen

Het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 is eerder gepubliceerd dan in voorgaande jaren. De wijzigingen ten opzichte van het accountantsprotocol 2016 zijn beperkt gebleven. Dit was mogelijk gezien de beperkte wijzigingen in de wet- en regelgeving en de dVi over verslagjaar 2017.  De controlewerkzaamheden zijn waar mogelijk verlicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek C waarbij Assurance wordt gevraagd, teruggebracht van 22 naar 17. Verder is de rapporteringstolerantie met uitzondering van 3 onderdelen komen te vervallen in het gehele accountantsprotocol. 

Met ingang van verslagjaar 2017 zijn de modellen van de controleverklaring en de Assurance-rapporten verder niet meer opgenomen in het accountantsprotocol, maar zullen deze gepubliceerd worden op de website van de NBA. Het gewijzigde protocol is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties na uitvoerige afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de accountantssector en Aedes.

Getoetst

Het accountantsprotocol is getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA. COPRO heeft het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 gekwalificeerd als ‘uitvoerbaar’. 

Download

Accountantsprotocol 2017