Leeuwarden pakt energiearmoede ‘gewoon’ aan

De gemeente Leeuwarden voert al sinds 2016 een beleid om energiearmoede tegen te gaan. Door haar kennis van de doelgroep, lukt het om veel minima daadwerkelijk te helpen.

Binnen boord houden

Leeuwaren doch it gewoan, zegt teamleider van het beleidsteam duurzame omgevingskwaliteit, Katja Horeman. ‘De stad is gelukkig, maar ook arm. Van de 72.000 huishoudens horen er 9.000 tot de minima. Daar zitten veel werkende armen bij. Ook mensen met een eigen huis. We willen zorgen dat die niet buiten de boot vallen.’

Eerste energiecoach in 2016

Vijf jaar geleden ging de eerste energiecoach in Leeuwarden aan de slag. Mede dankzij de Rijkssubsidies zijn er inmiddels zes. Vanaf 2020 benadert de gemeente minima-huishoudens op basis van eigen data over de doelgroep. Een eerste actie was de huishoudens een pakketje ledlampen geven. Door corona waren bezoeken vaak onmogelijk. In dat geval belden energiecoaches of gingen langs de deur, net zolang tot er contact was. ‘Inmiddels is er met 4.500 huishoudens contact,’ vertelt energiecoach Pieter Vink.

Complimenten werken

Een energiecoach treft bij zijn bezoek soms schrijnende situaties aan: stapels ongeopende post, bierflessen op de grond, asbakken vol peuken. ‘Energiearmoede komt vaak voort uit nul financiële armslag. Mensen worden dan wanhopig en zien geen uitweg,’ legt Vink uit. Hij weet zelf wat het is om een tijd geen werk te hebben. ‘Het is belangrijk om met een compliment binnen te komen: jullie hebben meegedaan met de actie ledlampen! Dan staan mensen open voor tips en gaan ze zelf  meedenken.’ In samenwerking met sociale zaken breidt de gemeente de toolbox van de  energiecoaches nu uit met de voorzieningenwijzer. Daarmee kunnen huishoudens zien op welke financiële steun ze recht hebben en hoe ze die kunnen ontvangen.

CV-dokter

Door de overheadskosten laag te houden, kon de gemeente in 2016 een ‘cv-dokter’ instellen. Die zorgt voor waterzijdig inregelen van cv-ketels. ‘Dat levert wel tien procent besparing op het gasverbruik op. En veel comfortwinst,’ zegt Horeman. ‘We willen afspreken met de  woningcorporaties dat die hier standaard voor gaan zorgen. Het is immers sinds 2020 verplicht. Leeuwarden hoopt ook dat corporaties naast grote, over meer jaren gespreide maatregelen, ook kleine stappen maken. Zoals een eenvoudige kelderisolatie. Dat levert een bewoner veel meer comfort tegen weinig kosten op. De gemeente is vooral blij met subsidies die veel beleidsvrijheid geven. ‘Dan kun je de doelgroep het beste gericht helpen.’