Gemeente Arnhem pakt energiearmoede aan met vertrouwen

‘Luisteren naar de stad en vertrouwen op je samenwerkingspartners’, vat deelprogrammaleider Lian Langenkamp de Arnhemse aanpak tegen energiearmoede samen. De gemeente werkt samen met veel partijen om de minst draagkrachtigen te helpen.

Versnellen met rijkssubsidie

Al jaren maakt gemeente Arnhem prestatieafspraken met woningbouwverenigingen en houdt ze contact met  particuliere verhuurders over verduurzamen. Via de Energiebank neemt ze al zes jaar de diensten af van energiecoaches. Ruim vier jaar subsidieert ze wijk- en buurt-initiatieven die het energieverbruik tegendringen. Langenkamp: ‘Met de extra middelen van het Rijk kunnen we nu versnellen en versterken en nog meer partijen betrekken.’

Naast inwoners staan

In oktober 2021 waren er twintig energiecoaches in de gemeente. Nu zijn het er zeventig. ‘Onze energiecoaches komen gemiddeld vijf keer achter de voordeur,’ vertelt Langenkamp. ‘Ze gedragen zich niet als leraren, maar gaan naast bewoners staan. Met hen lopen ze door de woning en bekijken ze de energierekening. Ze plaatsen verschillende energiebesparende maatregelen, zoals displays. Daarop zien bewoners hoeveel energie hun apparaten verbruiken en wat dat kost. Maatwerk is steeds nodig. Soms zetten mensen bijvoorbeeld de thermostaat op 25 °C, zoals zij dat gewend waren in hun land van herkomst. Als het dan te warm wordt, gaan de ramen open in plaats van de thermostaat omlaag.’ Energiecoaches werken vooral in hun eigen wijk, waardoor ze makkelijk contact maken met bewoners. Meertalige energiecoaches werken ook stadsbreed. Eind februari 2022 zijn 250 huishoudens bezocht.

Zekerheid voor coaches

Samenwerkingspartner Energiebank Regio Arnhem leidt de energiecoaches op. Langenkamp: ‘In het begin waren we al blij genoeg handjes te hebben. Nu gaan we meer in de coaches investeren. Die komen namelijk vaak ellende tegen, zoals schulden. Dan moeten ze kunnen doorverwijzen.’ Gemeente Arnhem gaat binnenkort ook energiecoaches opleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst kunnen zij een baan vinden in de energietransitie. Daarvoor worden kandidaten opgeleid tot een mbo 2-niveau of mbo 3-niveau.

Uitdagende samenwerking

Samen met partijen die energie willen besparen (Energiebank regio Arnhem, Spijkerenergie en Rijn & IJssel Energiediensten) en burgerparticipatie nastreven (KombiSOL) wil de gemeente binnen drie jaar de energierekening van minimaal 4.000 huishoudens omlaag krijgen. Een paar honderd euro op de energierekening besparen is mogelijk, laten de eerste rapporten zien. ‘De samenwerking met zoveel partijen is best uitdagend’, zegt Langenkamp. ‘Luisteren naar de stad en samen beslissen met alle partijen, betekent ook vertrouwen dat ander zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik ben supertrots op de samenwerking!’