Ede: 'Laat geen enkel communicatiekanaal onbenut'

Ede startte begin 2021 met energiecoaches en sinds de afgelopen zomer stromen de adviesaanvragen van bewoners binnen. ‘We horen alleen maar positieve geluiden’, zegt Annejan Visser, adviseur duurzaamheid. ‘Het college heeft daarom besloten het project uit te breiden. Ook denken we na over een tegoedbon voor huishoudens om mee te doen aan de gezamenlijke inkoopactie van isolatie door energiecoöperatie ValleiEnergie.’

Vergroot afbeelding Annejan Visser, adviseur duurzaamheid
Annejan Visser, adviseur duurzaamheid

Bestrijden energiearmoede en werkloosheid

Om huurders te ondersteunen in het besparen van geld en energie startte de gemeente met het aanbod van gedragsgerichte besparingsadviezen en een doos met energiebesparende producten. Deze zit gevuld met onder meer radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. De gemeente werkte hierin samen met de stichting Trias Innervatie, die voor meerdere gemeenten energieboxen regelt. De energiecoaches waren werkzoekenden, die als energiecoach een nieuw arbeidsperspectief kregen. Energietransitie en sociaal domein werken zo dus samen. Om energiearmoede te bestrijden wordt het project verlengd en uitgebreid naar alle Edenaren die in de financiële problemen komen of dreigen te raken door de stijgende energieprijzen.

Voortzetting en uitbreiding hulp

Begin februari besloot het college de aanpak voort te zetten en uit te breiden met twee coaches. Eigenaren van koopwoningen en met een smalle beurs kunnen bovendien voortaan ook energiehulp krijgen. De box gaat vooral isolatiemateriaal bevatten en de energiecoaches geven inwoners ook informatie over energiecontracten.

Rondetafelgesprekken

Van meet af aan werkten Visser en zijn collega-adviseur duurzaamheid samen met de woningbouwcorporatie. De welzijnsorganisatie, de schuldhulpverlening, de wijkteams en de sociale teams worden betrokken om zo hun inzichten mee te nemen. Via het sinds 2016 bestaande energieloket kwam het duo bovendien in contact met de Edese diaconieën, want ook de kerkelijke organisaties willen een bijdrage leveren. Ook de dorpsraden werden betrokken.

Binnenkort starten rondetafelgesprekken over energiearmoede waarbij al die partijen betrokken zijn. ‘Je moet geen enkel communicatiekanaal onbenut laten,’ zegt Visser.

Samen isolatie inkopen

De eerste resultaten van de aanpak zijn positief. Visser: ‘Tot mei 2022 zullen er zo’n zeshonderd adviezen zijn gegeven waarbij gemiddeld een geschatte jaarlijkse besparing van €128 op de energierekening wordt bereikt. Door de stijgende energieprijzen kan de daadwerkelijke besparing hoger of lager uitvallen.’ Waar de gemeente nog op studeert is hoe zij grotere maatregelen, zoals spouwmuur- en vloerisolatie, mogelijk kan maken. Een van de ideeën is om een tegoedbon beschikbaar te stellen zodat huishoudens in energiearmoede mee kunnen doen aan de gezamenlijke inkoopactie van isolatie door energie coöperatie ValleiEnergie.