Assen: isolatieaanbod aan minder draagkrachtige inwoners het ideaal

De ideale energiearmoede-oplossing van Assen: een ‘mannetje’ komt bij weinig draagkrachtige inwoners isoleren en stuurt de rekening naar de gemeente. Zover is het nog niet. De eerste fase in de weg naar het bestrijden van energiearmoede is al wel in gang gezet: de beleidsadviseurs energietransitie werken samen met het sociaal domein om ‘achter de voordeur te komen’.

Onmacht

‘Een bewoner van een huis met veel kieren en gaten, die daarnaast met allerlei andere problemen kampt, ervaart al snel een gevoel van onmacht als het om verduurzamen gaat. Waar begin je als er zoveel mis is’, zegt Robbert-Jan Slobben, beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid. Assen besloot energiearmoede om deze reden aan te pakken via een persoonlijke benadering. Ook wordt samengewerkt met het sociaal domein.

MijnBuurtAssen

De samenwerking met de buurtwerkers van het sociaal domein gaat niet alleen bewoners met energiearmoede helpen. Het levert de gemeente ook een concreter beeld van de energietransitie-obstakels bij minder draagkrachtigen. Zo’n beeld is nodig voor goed beleid. Daarnaast overlegt de gemeente in MijnBuurtAssen, een samenwerkingsverband van de gemeente met welzijnsorganisaties en woningcorporatie Actium. Slobben: ‘De meeste woningbouwcorporaties hebben al verduurzaamplannen voor het gros van hun woningen. Wij zijn in gesprek om alle woningen op korte termijn te verduurzamen. Zonder dat de huurkosten voor de bewoners stijgen.’ 

Driestappenaanpak

Concreet kiest Assen bij minder draagkrachtigen voor een driestappenaanpak.

Stap een: een buurtwerker neemt met bewoners het huishoudboekje door. Kunnen zij winst behalen door bijvoorbeeld te wisselen van energiemaatschappij of door verstandiger te stoken?
Stap twee is een bezoek van de energiecoach (vanuit een energiecoöperatie) die kleine maatregelen neemt, zoals radiatorfolie, ledlampen en kierdichtingen. Daar kan ook de nieuwe subsidie van het Rijk voor worden benut.
Stap drie is een onafhankelijke energieadviseur die op maat grootschaliger verduurzamingsadviezen geeft.

Financiële puzzel

Vooral de financiering is nog een puzzel. Assen wil de inwoners met een smalle beurs graag een isolatieaanbod doen. De gemeente onderzoekt nu hoe. Een optie is dat bewoners met een smalle beurs een sociaal krediet krijgen. Nadeel hiervan is dat de doelgroep wordt opgezadeld met een lening, die ze vaak moeilijk terug kan betalen. Het ideaal is volgens Slobben dat huishoudens met een smalle beurs een ‘mannetje’ op bezoek krijgen die hun woning verduurzaamt en vervolgens de rekening naar de gemeente stuurt.