Helmond neemt het perspectief van de inwoner mee

“Bij de aanpak van energiearmoede moet je het urgente probleem van de stijgende gasprijzen scheiden van de opgave iedereen mee te nemen in de energietransitie,” zegt Erika Dekens, armoederegisseur bij gemeente Helmond,. “Als je dat niet doet, kun je verkeerde verwachtingen wekken bij inwoners.”

Prestatieafspraken

De energietransitie is volgens projectleider energietransitie en klimaatadaptatie Hanneke Theuws een opgave voor heel Helmond, maar vooral voor huishoudens met een lager inkomen een uitdaging. “Medio december 2021 heeft de gemeente de prestatieafspraak gemaakt met de woningbouwcorporaties dat de bestaande woningvoorraad in 2030 gemiddeld label A  heeft.”
De corporaties maken hierover afspraken met bewoners en betrekken daarbij ook hun totale maandlasten. Theuws: “Aanvullend gaan wij koopwoningen van huishoudens met een laag inkomen helpen isoleren en verduurzamen. Dit om te voorkomen dat in één straat woningen staan die wel en niet energiezuinig zijn gemaakt.”

Advies

Alle Helmonders worden gestimuleerd om hun woningen te isoleren en verduurzamen. Zij kunnen aan energiecoaches van het Energiehuis Slim Wonen vragen stellen over bijvoorbeeld de werking van een warmtepomp en over besparingen, als led-lampen of tochtstrips. Voor huishoudens met lage inkomens is er extra ondersteuning. De vraag is ook hoe zij mee kunnen en willen doen? Theuws: “We onderzoeken per doelgroep welke aanpak kansrijk is en welke gratis energiebesparende middelen gewenst zijn.” Het advies vraagt maatwerk: sommige mensen leven al zuinig en hebben geen tips nodig.

Vergroot afbeelding Helmond neemt het perspectief van de inwoner mee
Erika Dekens en Hanneke Theuws

Inwonersperspectief

“Het ervaringsperspectief van inwoners met energiearmoede is steeds nodig om het juiste beleid te maken,” benadrukt Dekens. “Mensen met een kleine beurs zijn soms zo bang voor de energierekening, dat de verwarming in wintertijd uitgedraaid wordt. Een tool als een douchezandloper van vier minuten op het moment dat je al twee minuten doucht, helpt niet.”
Om het perspectief van inwoners met een smalle beurs mee te nemen, heeft gemeente een groep ervaringsdeskundigen gevraagd het projectplan rond energiearmoede onder de loep te nemen en hun inzichten met de gemeente te delen.

Unieke samenwerking

De aanpak rond energiearmoede is onderdeel van de veel grotere Helmondse beweging ‘Ruimte om te leven’. Met een unieke lokale samenwerking met zeventig organisaties zoals scholen, de gezondheidsinstellingen, ondernemers, woningbouwcorporaties en welzijnsvoorzieningen, wil Helmond het ontstaan van een tweedeling bij energietransitie tegengaan.


Inwoners met een smalle beurs die hun energierekening niet meer kunnen betalen, gaat de gemeente helpen met de extra middelen die het Rijk begin 2022 beschikbaar stelt. Dekens: “We zoeken nog naar een vorm om deze duurzaam te investeren.”