Podcasts over de woningmarkt in krimpregio’s

Het expertisetraject over de woningmarkt in krimpregio’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) presenteert een podcast bestaande uit interviews met wethouders en bestuurders van gemeenten gelegen in de krimp- en anticipeerregio’s. We vragen ons af: in hoeverre is bevolkingskrimp een last of een lust, wat is het perspectief en worden de juiste dingen gedaan door de verschillende overheidslagen? En wat is het effect hiervan op bewoners?

Onderzoeksbureau KAW heeft voor ons een bezoek gebracht aan het noorden bij Jouke Spoelstra, wethouder gemeente Achtkarspelen. In het oosten bij Marianne Besselink, burgemeester gemeente Bronckhorst. In het zuiden bij Frank van Hulle, wethouder gemeente Terneuzen en het westen bij Jelle Beemsterboer, wethouder gemeente Schagen. In de vijfde en laatste podcast wordt teruggeblikt op deze interviews én vooruit gekeken met Marja Appelman, directeur woningbouw bij BZK en Kajsa Ollongren, oud-minister van BZK.

Jouke Spoelstra (gemeente Achtkarspelen)

Als wethouder is Jouke Spoelstra onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, woningbouw, en dorpsvernieuwing. In de podcast geeft hij zijn visie op een woningmarkt in de regio waarvoor hij werkzaam is. Ook worden zijn perspectieven besproken, waarom krimp een woord is dat hij liever niet gebruikt en hoe hij omgaat met verschillende inzichten tussen ambtenaren en medebestuurders.

Marianne Besselink (gemeente Bronckhorst)

Marianne Besselink vertelt als burgemeester van Bronckhorst over haar ervaringen met de woningmarkt in Bronckhorst. Bronckhorst is een echte plattelandsgemeente, gelegen in de Achterhoek, waar vooral in de toekomst een huishoudensdaling wordt verwacht. Ze vertelt onder andere hoe ze in Bronckhorst anticiperen op deze toekomstige krimp, de samenwerking binnen de Achterhoek, en haar toekomstvisie voor de regio.

Frank ter Hulle (gemeente Terneuzen)

Frank ter Hulle is wethouder in het Zeeuwse Terneuzen. In de podcast geeft hij zijn kijk op de woningmarkt in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen. Welke invloed heeft de ligging aan de grens met België? Hoe gaan ze om met bevolkingsprognoses? En met particulier verouderd bezit?

Jelle Beemsterboer (gemeente Schagen)

Jelle Beemsterboer is wethouder van de gemeente Schagen, gelegen in de kop van Noord-Holland. Jelle vertelt over zijn kijk op de stempel 'krimp' en de gevolgen daarvan in de praktijk en het gevecht tegen prognoses.

Kajsa Ollongren (Demissionair minister) en Marja Appelman (Directeur woningbouw BZK)

In de vijfde en laatste podcast blikken we terug op de vier interviews met Marja Appelman, directeur woningbouw bij BZK en Kajsa Ollongren, oud-minister van BZK. Daarnaast wordt ook vooruit gekeken naar de toekomst van de krimpregio's in Nederland.