Onderzoeken over krimpregio's

In het verleden zijn er diverse onderzoeken gedaan naar krimpregio’s in Nederland. Hieronder een aantal voorbeelden:

RIGO - Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040

Een modelmatige verkenning met financiële inzichten over krimpregio’s in Nederland.

DSP – Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s.