Kamerbrieven over aanpak leefbaarheid en woonkwaliteit

De Rijksoverheid zet zich actief in voor de aanpak van leefbaarheid en woonkwaliteit in Nederland. Hieronder een overzicht met kamerbrieven over deze aanpak.

Kamerbrief over contouren Volkshuisvestingsfonds

Actieplan bevolkingsdaling

Het Actieplan Bevolkingsdaling bevat de ambities en acties met betrekking tot de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s in de periode 2015-2019.

Kamerbrief over voortgang versnelling woningbouw

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleid en de extra stappen omtrent woningbouw.

Kamerbrief voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Kamerbrief onderzoeken over leefbaarheid in kwetsbare wijken

Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep ‘Sociale Impact van de coronacrisis’ en het Manifest ‘Kom op voor de meest kwetsbare gebieden’

Kamerbrief over bestuurlijke overleggen MIRT