WWS-rekentool

Deze tool is bedoeld om de belangrijkste veranderingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) na invoering van de Wet betaalbare huur in beeld te brengen. De tool geeft geen volledig beeld, maar schetst op een aantal belangrijke onderdelen welke puntenverandering er plaatsvindt voor een zelfstandige woning.

Instructies gebruik WWS-rekentool 

  • De tool is te gebruiken door het zip-bestand te downloaden en uit te pakken. De tool staat in Excel.
  • Voor het gebruik van de tool is het noodzakelijk dat u over de benodigde informatie over de woning beschikt. U kunt voor het berekenen van het huidige puntenaantal van jouw woning de huurprijscheck van de Huurcommissie gebruiken. 
  • Deze tool geeft een indicatie van het nieuwe WWS-puntenaantal; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en fouten zijn voorbehouden.