Kwaliteits- en afwegingskader - Wonen in een recreatiewoning

Het nieuwe kwaliteits- en afwegingskader helpt gemeenten bij het verzamelen en wegen van de informatie om de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark te bepalen. In de afweging wordt gebruik gemaakt van het Klavertje Vier-model. De vier domeinen economie/recreatie, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijk en veiligheid leveren informatie die relevant zijn voor de toekomst van het vakantiepark. Op basis van de uitkomst kunnen gemeenten hun vervolgstappen bepalen. Hierbij helpt het stroomschema, waarin de meest gekozen vervolgopties toegelicht.