Handreiking flexwonen

De maatschappij wordt steeds dynamischer qua arbeids-, relatie-, consumptie- en vervoerspatronen, maar de woningmarkt komt daar nauwelijks aan tegemoet. Als je eerst jarenlang moet wachten of sparen voor een huis, is je persoonlijke situatie vaak allang weer veranderd. Eerder stelde Platform31 – na een korte berekening – dat naar schatting tien procent van alle woningzoekenden snel een woonruimte zoekt, zo nodig tijdelijke huisvesting. Denk hierbij aan uiteenlopende groepen als (ex-) studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, statushouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Allemaal zijn ze spoedzoekers, met als gezamenlijk kenmerk dat ze snel op zoek zijn naar woonruimte. Een flexibele schil aan woonruimte, naast de reguliere woningvoorraad, biedt een oplossing voor veel van deze spoedzoekers. Flexwonen helpt (de meeste) spoedzoekers aan woonruimte en die kan tijdelijk zijn.