LSVb: meer units nodig én neem studenten serieus

Meer units voor studenten, een betere informatievoorziening en echt sámen met studenten om de tafel. Daar moet volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) nog meer energie in gestoken worden. ‘Het actieplan is goed, maar we zijn er nog niet’, vertelt Ruben Kleijn van de LSVb.

Vergroot afbeelding Ruben Kleijn van studentenvakbond LSVb
Beeld: Sander Koning

De LSVb is een landelijke organisatie met diverse regionale vakbonden als lid. Met raad en daad staat de LSVb de regionale vakbonden bij en proberen ze onder meer alles rondom studentenhuisvesting te verbeteren.

Campagne Wegwijsmetjehuurprijs

Zo hebben ze een publicatie uitgebracht over huurrecht voor studenten en zijn ze mede-initiatiefnemers van de campagne Wegwijsmetjehuurprijs. ‘We vinden het belangrijk dat er goede informatie is voor (buitenlandse) studenten. Ze moeten weten hoe ze een kamer kunnen vinden, maar ook wat hun rechten zijn en wanneer ze bijvoorbeeld de huurcommissie kunnen inschakelen’, vertelt Ruben. Aandachtspunt is de informatie in het Engels. ‘Die is er namelijk heel vaak niet. Of vertalingen zijn niet compleet. En dat terwijl we veel buitenlandse studenten hebben. Daar is echt nog een wereld te winnen.’ Inmiddels is de campagne ook vertaald.

'De informatievoorziening moet beter, maar dan moet daar wel de prioriteit bij gelegd worden'

Informatievoorziening op orde

Juiste informatie lijkt basaal, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Ruben: ‘Informatie staat versnipperd op internet en is niet toegankelijk genoeg. Voordat studenten de juiste informatie hebben gevonden, zijn ze heel veel klikken verder. Ze moeten echt zoeken. Dat moet beter, maar dan moet daar wel de prioriteit bij gelegd worden, door bijvoorbeeld gemeente en onderwijsinstellingen. Als studenten informatie zoeken, gaan ze vaak eerst naar de website van hun onderwijsinstelling. Het is dus belangrijk dat ook zij de informatievoorziening op orde hebben,’ aldus Kleijn. Maar ligt daar ook niet een taak voor de studenten zelf? ‘Uiteraard’, reageert Kleijn. ‘Maar het is voor studenten al zo spannend. Ze gaan een hele nieuwe levensfase in en ze moeten al zoveel opzoeken en beslissen. Dan moeten ze zich niet druk hoeven maken over huisvesting. Ze moeten snel de juiste informatie kunnen vinden en daardoor snel een geschikte woning.’

Vergroot afbeelding Ruben Kleijn bij kantoor studentenvakbond LSVb
Beeld: Sander Koning

Randvoorwaarden woonruimte

De studentenvakbond is blij met het Actieplan voor studentenhuisvesting, maar ziet ook dat we er nog niet zijn. 'Het is goed dat er aandacht voor is en dat er meer plekken voor studenten komen. Maar de LSVb ziet ook dat we er nog (lang) niet zijn. ‘We merken ook dat huiseigenaren of woningbouwverenigingen soms terughoudend zijn in het realiseren van meer woningen’, aldus Kleijn. ‘We moeten dit als een signaal zien en kijken naar het verbeteren van de randvoorwaarden. We willen allemaal dat studenten een goede woonruimte vinden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er op financieel gebied mogelijkheden zijn om meer woningen te creëren.’

Instroom (internationale) studenten

Om in te kunnen schatten hoeveel woningen nodig zijn, moet je weten welke instroom je kunt verwachten. ‘Wij hebben veel contact met universiteiten en hbo’s’, legt Kleijn uit. ‘Toch is het elk jaar weer een verrassing hoeveel (buitenlandse) studenten in Nederland komen studeren. We vragen ons af of we niet beter op voorhand al kunnen inschatten hoeveel studenten er komen.’ Niet alleen voor de vraag op dat moment, maar het heeft ook te maken met ons imago. ‘We promoten studeren in Nederland, maar dan blijkt dat er niet voldoende huisvesting is. Dat is niet zoals het hoort te gaan.’

Eén van de speerpunten uit het Actieplan is dat studenten in de regio’s aan tafel moeten zitten. Dat samen met de studenten naar een oplossing wordt gezocht. ‘In de praktijk blijkt dat we nog niet zover zijn. Ja, we zitten vaak wel aan tafel, maar meer omdat het moet. Niet omdat de gemeente ons ook echt wil horen of ons ook echt serieus neemt. We denken dat daar nog wel een slag in te winnen is’.