Digitaal platform brengt spoedzoekers en spoedmakers op de woningmarkt samen

Woodyshousing is een van de startups die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma Startup in Residence (SiR) gekozen is om aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken, waaronder de huisvesting van spoedzoekers op de woningmarkt.

Deze spoedzoekers hebben snel een betaalbare huurwoning nodig, bijvoorbeeld door een scheiding of door werk of studie elders in het land. Doordat zij nog te weinig inschrijfduur hebben opgebouwd of door het ontbreken van een netwerk, hebben zij het extra lastig. Daarnaast is het zo dat betrokken partijen te weinig zicht hebben op de omvang en samenstelling van deze groep. BZK heeft startups gevraagd slimme oplossingen te bedenken om spoedzoekers te helpen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod van flexibele woonvormen te matchen. Woodyshousing won deze challenge. Oprichters Theo en Beate Bouwman vertellen hoe zij deze matching met een digitaal platform willen maken.

Hoe is het idee ontstaan?

“Het idee ontstond toen onze dochter een kamer zocht in Amsterdam. Ze kon niks vinden, zoals zoveel studenten. Wat ze vond was te duur, te klein of niet op de goede plek. En met haar natuurlijk vele andere studenten, maar ook andere spoedzoekers. Ook zagen we in de zoektocht veel ruimte zonder functie, zoals braakliggende stukken grond. Locaties die gebruikt kunnen worden voor flexibele woningen die zo hard nodig zijn. Want de behoefte is groot: de komende jaren zijn er jaarlijks minimaal 15.000 flexibele woningen nodig voor steeds meer spoedzoekers. Er moet iets gebeuren en daar zijn wij op ingehaakt.” 

Wat doen jullie precies?

“We staan voor versnellen, kwaliteit, volume en draagvlak. We bieden een totaaloplossing: een platform om vraag en aanbod samen te laten komen én we kunnen woningen (houten units) leveren. Deze woningen zijn slim, duurzaam, milieuvriendelijk, modern ingericht én voorzien van een keuken en badkamer. Kwaliteitsvolle woningen en geen veel te dure veredelde noodwoningen op een plek achteraf zonder draagvlak. De woningen, zogenoemde Woodys, kunnen gestapeld of naast elkaar geplaatst worden, waardoor je er veel kwijt kunt op een relatief kleine locatie met ruimte voor sociale contacten.” 

Wat is het doel van het platform?

“Op dit moment zijn we bezig met het (door)ontwikkelen van een digitaal platform waar vraag een aanbod samenkomen. Het platform is zowel marktplaats als ook matchmaker. We brengen spoedzoekers en spoedmakers bij elkaar. Spoedmakers zijn partijen die woningen mogelijk maken en aanbieden, maar ook gemeenten of bedrijven die een mogelijke geschikte locatie hebben.”

Waar staan jullie nu?

“Om echt te kunnen versnellen in het matchen, zijn er spoedmakers nodig. We zijn dan ook hard op zoek naar deze spoedmakers. Dit doen we door contact te zoeken met provincies, gemeenten en leveranciers. Met gemeenten hebben we het ook over het creëren van draagvlak en vergunningen, maar ook over locaties waar tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden. Het is de bedoeling dat op het platform, dat ook beschikbaar moet worden in een app, een quickscan gemaakt kan worden om te toetsen of en op welke wijze een locatie geschikt is of niet. Een parkeerplaats of een stuk land, het zijn allemaal potentieel mogelijke locaties.”

En wat als een spoedzoeker en een spoedmaker gekoppeld wordt?

“Ook wij hebben natuurlijk te maken met plaatsing. Het doel is om spoedzoekers binnen 3 tot 6 á 9 maanden in een tijdelijke woning te plaatsen. Ze kunnen dan zo’n 2 tot 5 jaar in de woning terecht. Deze tijdspanne is nodig om tot rust te komen of de stap te kunnen zetten naar de reguliere markt.”

Het ministerie van BZK stimuleert het flexwonen actief. Minister Ollongren kondigde op 29 mei via een kamerbrief verschillende maatregelen aan om meer woningen voor spoedzoekers te bouwen.