Werken aan een inclusieve en zorgzame wijk in Enschede

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doe je dat? Hoe kom je met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? In de buurt de Posten in Enschede wordt samengewerkt door woningcorporatie Domijn, de gemeente Enschede, ouderenzorgorganisatie De Posten en nog vele andere lokale organisaties aan een inclusieve en zorgzame wijk. Je hoort hier meer over tijdens een webinar op 25 mei. Dit webinar is de laatste in de reeks van vier webinars van de Actieagenda Wonen: de agenda van 34 organisaties die werken aan prettig en veilig wonen in de wijk.

De buurt is gebouwd in de jaren 60 en de leefbaarheid staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, segregatie en toename kwetsbare wijkbewoners. In het hart van de wijk ligt zorgcentrum De Posten, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen. Het ouderenzorgcomplex wordt vernieuwd en dat biedt kansen! Zorgcentrum de Posten heeft het initiatief genomen om samen met de woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede zorgverlening, huisvesting en multidisciplinaire zorg met elkaar te verbinden op buurtniveau.

De ambitie is een inclusieve wijk voor iedereen, die inzet op zelf- en samenredzaamheid, op meedoen en ontmoeting en op een nieuw woonzorgconcept. Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe de lokale partijen samenwerken aan deze ambitie.

Goed wonen is samenspel

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. De coalitie werkt met de bewoner, de cliënt, de oudere en kijkt naar wat de mensen willen, kunnen en nodig hebben. Dat brengen we bij elkaar. Het klinkt makkelijker dan het is. Maar het is een kwestie van durven en doen.

Aanmelden voor het webinar

ActiZ, Aedes en de G40 organiseren het vierde webinar op 25 mei samen met partners in de gemeente Enschede. Aanmelden kan via de website van ActiZ.