Woningbouwimpuls van 1 miljard euro beschikbaar per 1 juli

De met Prinsjesdag aangekondigde Woningbouwimpuls is per 1 juli beschikbaar. Deze impuls moet de bouw van meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen versneld mogelijk maken. Vanaf 1 juli 2020 kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. Inmiddels zijn het Besluit en de Regeling Woningbouwimpuls 2020 gepubliceerd, zo meldt minister Ollongren.

Met de publicatie van het Besluit en de Regeling is de juridische grondslag gecreëerd en zijn de voorwaarden vastgelegd om een bijdrage voor een gebiedsontwikkeling aan gemeenten uit te kunnen keren. Gemeenten kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In een regio kan alleen de gemeente de aanvraag indienen. De gemeente kan tot een goede aanvraag komen in overleg met de regio en door het betrekken van marktpartijen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal het aanvraagloket verzorgen. Een onafhankelijke toetsingscommissie adviseert over de kwaliteit van de binnengekomen aanvragen en de conditionaliteit en additionaliteit van de inzet van Rijksmiddelen.

Boost voor bouwproductie

De Woningbouwimpuls geeft een boost aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland. Door in de impuls de nadruk te leggen op betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen, moet de bijzondere druk die zij voelen op de woningmarkt de komende jaren kleiner worden.

Andere regeling

Het effect van de Woningbouwimpuls wordt verder versterkt door een andere regeling: de aftrek in de verhuurdersheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen, waar de afgelopen maanden veelvuldig gebruik van is gemaakt. Voor deze regeling was met Prinsjesdag voor de eerste tien jaar in totaal één miljard euro beschikbaar gesteld en dit bedrag is nu al ruim overschreden. Er zijn inmiddels aanvragen ingediend voor een bedrag van bijna 1,7 miljard. Per 1 juli zal deze regeling worden gesloten. Tot die tijd kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Vergroot afbeelding Renovatie wonen ontwikkelen
Beeld: Riesjard Schropp
Vanaf 1 juli kunnen aanvragen ingediend worden.

Belang toegenomen

Met de regelingen krijgen starters en mensen met een middeninkomen, waaronder ook ouderen en dak- en thuislozen, meer perspectief op de woningmarkt door een toename in het aanbod van een passende woning in alle regio’s van Nederland, in zowel de huur- als de koopsector.

Het belang van deze financiële impulsen is de afgelopen maanden toegenomen door de onzekerheid die de coronacrisis heeft veroorzaakt bij partijen die betrokken zijn bij de woningbouw. Zo kan de bouwsector door blijven bouwen, provincies zich inzetten voor een plancapaciteit van 130 procent en gemeenten met creatieve oplossingen doorgaan met de lokale planprocedures.