27 maart Regionale bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Ede

Zet in mijn agenda

Volkshuisvesting is terug van weggeweest. Veel mensen zijn door de woningschaarste in de knel gekomen. Dit vraagt om meer regie van de overheid. We zetten niet alleen in op de bouw van meer huizen; de overheid wil ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare woningen. Daarnaast zetten we in op verduurzaming en de leefbaarheid van wijken. De opgave is groot en de urgentie hoog. De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) schetst de kaders en alle partners zijn nodig, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Wij realiseren ons dat er nog veel vragen zijn en dat elke regio te maken heeft met andere knelpunten. Daar gaan we graag met u over in gesprek. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten in de week van 27 maart en 3 april. In een programma dat is toegespitst op wat er in uw regio speelt, voeren we het gesprek over de NWBA-programma’s, presenteren regionale voorbeelden zich en zijn er thematische verdiepingssessies. In de ochtend verzorgt de maatschappelijke coalitie Leefbare en Vitale Wijken tevens een programma uit de Actieagenda Wonen, over leidende principes voor het vormgeven van samenwerking, waarbij inwoners of ontschotte financiering centraal staan.

Voor wie?

Het ochtendprogramma is voor bestuurders, managers en professionals in het woon- en zorgdomein.

De middag is bedoeld voor professionals die zich met volkshuisvesting bezighouden, zoals gemeenten en provincies, woningcorporaties, medewerkers Wonen en Zorg bij maatschappelijke en zorgorganisaties, bouwers, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van woningzoekenden en bewoners. Ook nodigen we bestuurders van harte uit om aan te sluiten. De dag biedt netwerkmogelijkheden om ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Wanneer?

  • Het ochtendprogramma is van 10.00 uur tot 12.00 uur.
  • De bijeenkomsten in de middag vinden plaats tussen 12.00 – 17.00 uur.

U kunt zich aanmelden voor het middagprogramma, het ochtendprogramma of voor beide. Aan elke deelsessie kunnen een maximumaantal personen deelnemen. Wees er dus snel bij, want vol is vol!

Deelname is kosteloos.

Data en locaties

  • Maandag 27 maart in Rotterdam (Postillion Hotel & Convention Centre WTC) voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
  • Dinsdag 28 maart in Amsterdam (Rosarium) voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
  • Maandag 3 april in Eindhoven (Evoluon) voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg
  • Dinsdag 4 april in Leeuwarden (Westcord WTC Hotel) voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
  • Donderdag 6 april in Ede (Reehorst) voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Programma en thema’s

12:00 uur Ontvangst deelnemers en lunch op de informatiemarkt
13:00 uur Plenair programma
13:45 uur Pauze
14:00 uur Themasessies ronde 1
14:45 uur Pauze op de informatiemarkt
15:15 uur Themasessies ronde 2
16:00 uur Netwerkborrel op de informatiemarkt
17:00 uur Einde

De volgende thema’s komen aan bod:

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar het congresbureau via 030 27 59 628 of via volkshuisvesting@congresbureau.nl.